Ny Vinnova-utlysning: Artificiell intelligens för bättre hälsa

vinnovawebettaI den här utlysningen är syftet att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige med hjälp av AI. Vinnova stödjer projekt som kan bidra till ekonomiskt värde genom nya tjänster och produkter eller genom förbättrad hälsa och effektivisering med hjälp av AI. Utlysningen har just öppnat och den stänger:

Kl. 20:00 den 20 september 2017

Vad kan man söka för?
Projekt som med hjälp av AI tar fram lösningar med stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige.

Vem kan söka?
Konstellationer av minst två projektparter med olika expertis – artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg. Sökande från samtliga sektorer. Minst en behovsägare ska ingå som projektpart.

Hur mycket?

Budget för utlysningen är 20 miljoner kronor. Projekttid upp till 3 år.

Läs mer på Vinnovas hemsida>>