PExA- ett prisbelönt resultat av göteborgsk forskning

Det göteborgsbaserade medicinteknikföretaget PExA som för snart ett år sedan höll ett uppskattat lunchseminarium för MedTech West utsågs nyligen till vinnare i den internationella tävlingen “Carcinogenic Exposure Meter QuickFire Challenge” som arrangerades av Johnson & Johnson och Janssen Research & Development. Tävlingen bjöd in innovatörer från hela världen att utveckla lösningar för att kvantifiera de skador som härrör från exponering av tobak.

”Det här betyder oerhört mycket för oss”, säger Erik Ekbo, VD för PExA AB.  “Johnson & Johnson är ju ett av världens största företag, unikt positionerade inom medicinteknik och läkemedel, som gör satsningar för att kunna upptäcka lungcancer tidigt. Att de i en sådan kontext utser vår teknologi till ensam vinnare i en global tävling ser vi som ett stort internationellt erkännande och vi kommer nu få deras hjälp. Framtiden handlar om att kunna upptäcka sjukdomar såsom lungcancer tidigt för att kunna behandla tidigt. Här tror vi att vår teknologi kommer göra en skillnad inom sjukvården och vi får nu nya möjligheter att vidareutveckla våra koncept”.

Förutom USD 250 000 består priset också av ett mentorskap och coachning från experter vid Johnson & Johnson Innovation, the LCI och Janssen Research & Development samt tillgång till Johnson & Johnson Innovation, JLABS globala entreprenörsnätverk.

Vad är PExA?

PExA är en icke-invasiv metod som kan användas för att utveckla tidig diagnostik av flera olika luftvägssjukdomar, som KOL, astma, tuberkulos, cystisk fibros och lungcancer. Forskningen som ligger bakom metoden inleddes redan 2004 av Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.

”Det finns ett stort behov av en icke-invasiv, specifik, reproducerbar och enkel metod för att hitta biomarkörer för olika lungsjukdomar som påverkar de små luftvägarna”, säger Anna-Carin Olin.

Idag utgörs PExAs kunder av akademiska institutioner, sjukvård och läkemedelsbolag som söker just efter biomarkörer.

Traditionella metoder för diagnos räcker inte till

Lungsjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen med fler än fem miljoner dödsfall årligen. Bland de mest frekvent förekommande lungsjukdomarna återfinns bland andra KOL, astma, lungcancer och tuberkulos – inom enbart dessa sjukdomar finns idag cirka en miljard sjuka patienter.

Ett känt problem med lungsjukdomar, som till exempel KOL, är att sjukdomstillståndet ofta inleds med förändringar i de små luftvägarna, men att det inte finns kvantitativa eller icke-invasiva metoder för att studera dessa förändringar. Detsamma gäller diagnostik av svårare former av astma som drabbar de små luftvägarna. Traditionella diagnostiska metoder som röntgen eller tester av lungfunktion ger begränsad information, vilket gör det svårt att fastställa exakt vilken sjukdom patienten lider av i ett tidigt skede.

Forskningen idag inriktas därför alltmer på att söka specifika biomarkörer för olika sjukdomstillstånd. Biomarkörer är ämnen, till exempel proteiner, som kan användas som objektiva indikationer på medicinska tillstånd – till skillnad från symtom som patienterna själva kan uppfatta. De metoder som hittills använts är ofta inte tillräckligt specifika och tillförlitliga, eller så är de alldeles för dyra och farliga för patienten för att de ska kunna användas för rutinundersökningar.

Så fungerar PExA-metoden

”Vi ber patienterna andas ut i PExA-instrumentet”, förklarar Anna-Carin Olin. ”Den luft som de andats ut går vidare in i instrumentet där droppar i utandningsluften sorteras och samlas upp. Genom den djupa andningen öppnas de riktigt små luftvägarna och den vätska som täcker lungornas yta spricker upp varigenom mikroskopiska droppar frigörs. Därefter kan vi analysera de olika partiklarna både kvantitativt och kvalitativt, och hitta potentiella biomarkörer för olika sjukdomar”.

MedTech West gratulerar PExA till det fina priset och önskar lycka till!

 

(Från vänster på översta bilden: Svante Höjer, Erik Ekbo, Anna-Carin Olin och Jörgen Östling från PExA AB på prisutdelningen)