PICTA får fortsatt finansiering

PICTA, Prehospital ICT Arena, på Lindholmen Science Park, får stöd av Västra Götalandsregionen för att fortsätta arbetet med att driva innovation och nyttiggörande inom prehospital eHälsa. De kommande tre åren får PICTA 5,7 miljoner kronor i grundfinansiering och därmed finns goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av PICTAs verksamhet, förstärka resurserna och bredda kompetensen. Dessutom kan PICTA expandera vidare med nya projekt och områden, samt utveckla fler strategiska samarbeten.

-Jag är mycket glad över att vi kan driva arenans arbete vidare, säger Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park. Efter 30 år i branschen vet jag hur stora behoven är i den prehospitala sjukvården, men det viktigaste är att jag vet vilka möjligheter som finns!

Arenan har framgångsrikt etablerat sig som en nationell aktör och kunskapsnod inom prehospital ICT och eHälsa, men också som ett center för ett unikt regionalt kluster kring prehospital forskning, utveckling, innovation och nyttiggörande.

 

Läs artikeln på Lindholmen Science Parks hemsida>>