Predicare beviljas 187 500 kr till kompetensförstärkning

Göteborgsföretaget Predicare, vars produkt RETTS bland annat används på 95 % av alla akutmottagningar och i alla ambulanser i Sverige samt på mer än hälften av Norges akutmottagningar fick i slutet av 2017 finansiering från Medtech4Healths utlysning Kompetensförstärkning för småföretag.

Utlysningen är tänkt att skapa möjlighet för svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation. Totalt kan man söka upp till 200 000 kronor per projekt,

men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget.

Daniel Malm, IT-chef på Predicare, ni blev beviljade 187 500 kronor från Medtech4Health för att ta in extern kompetens. Hur kommer ni att använda det?

– Först ska vi få ledningssystem, produkt, produktdokumentation och alla andra nödvändiga rutiner och dokument på plats för att i slutänden kunna CE-märka en första version av RETTS Plus, berättar Daniel. Vi ska identifiera rätt klass för CE-märkning, analysera motsvarande krav, och utveckla samt implementera de rutiner och verktyg som krävs. Målet är att vi ska kunna erbjuda akutvårdskedjan i Sverige och övriga Europa en säker produkt.

Vad händer nu?

– Vi har just startat upp arbetet tillsammans med Helén Sandelin på konsultföretaget Mediteq som är specialister på bland annat regulatoriska krav och CE-märkning av medicintekniska produkter. Vi räknar med att projektet ska vara klart i september.

 

Om Kompetensförstärkningsutlysningen:
Syftet med Kompetensförstärkningsutlysningen är att hjälpa företag att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningsinsatsen ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Totalt kan man söka upp till 200 000 kronor per projekt, men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget. Denna utlysning är öppen under hela året och delas ut vid åtta tillfällen.

Läs mer om utlysningen>>

 

_____________________

Text & bild: Helene Lindström