Predicare och Promimic utvalda till Medtech4Health-projektet ”Projektacceleration”

Inom ramen för det nationella Medtech4Health-projektet ”Projektacceleration” har de västsvenska medicinteknikföretagen Predicare och Promimic beviljats stöd. Projektet, som leds och koordineras av MedTech West, löper från juni 2017 till december 2018.  Tidigare har Göteborgsföretaget Mevia deltagit. Mevia utvecklar smarta medicinförpackningar som skickar signaler via gsm-nätet till Mevias databas och därmed bland annat kan påminna patienter om de glömmer att ta sin medicin.

Syftet med ”Projektacceleration” är att tillsammans med Connect Sverige erbjuda utvalda Medtech4Health-finansierade företag eller projektgrupper möjlighet att få en coach och träffa en skräddarsydd expertpanel bestående av erfarna personer med relevant medicinteknisk branschexpertis. I Västsverige sker samarbetet med Connect Väst.

-Dessa möten mellan företag och medicinteknisk branschexpertis ska utmynna i tydliga strategier och identifiera nästa steg i projekten. Genom att externa experter hjälper till att matcha företagens behov med lämpliga aktörer kan vägen till framgång och tillväxt underlättas, säger Henrik Mindedal på MedTech West.

Företagen som beviljats stöd från ”Projektacceleration” har tidigare erhållit medel ur någon av Medtech4Healths utlysningar. Predicares produkt RETTS är ett beslutsstöd för akutvårdskedjan. RETTS används redan idag på 95 % av akutmottagningar och ambulanser i Sverige, samt på mer än hälften av Norges akutmottagningar och ambulanser. Promimic licensierar ett unikt ytskikt som gör att såväl dentala som ortopediska implantat integreras och fixeras snabbare i ben. Båda bolagen är hemmahörande i Göteborg.

Connect Sverige är ett privat initiativ utan vinstintresse. Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter med målet att fler företag blir framgångsrika. I Västsverige samverkar MedTech West med Connect Väst som omfattas av fem filialer med fler än 4 000 aktiva personer.

Bild: Fotograf Emmy Jonsson
Text: Helene Lindström