PrehospIT- stroke på Sveriges Radio

Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Ambulanssjukvårdare Leif Ahlberg.

Ambulanssjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Ambulanssjukvårdare Leif Ahlberg.

Projektet PrehospIT- stroke har varit med i radio.

Här hittar ni programmet. Inslaget börjar vid 15:45.

Här kan ni höra ett kortare klipp med professor Lars Rosengren>>

Läs mer om projektet>>