Prehospital ICT Arena- nytt samarbete för bättre prehospital vård

Framtidens sjukvård står inför stora utmaningar. Det är därför viktigare än någonsin att tekniska lösningar kommer till nytta i vården. Tillsammans med vårdaktörer, näringsliv och akademi startar nu Lindholmen Science Park den gemensamma satsningen Prehospital ICT Arena, där man ska arbeta för att IT och eHälsa ska utnyttjas på bästa sätt inom prehospital sjukvård, exempelvis inom ambulanssjukvården.

– När vi startade de projekt som nu lett fram till Prehospital ICT Arena drevs vi av en vision att det krävdes en ny form av samarbete mellan vårdaktörer, näringsliv och akademi för att på bästa sätt utveckla området. Något som i sin tur byggde på en lång erfarenhet av utvecklingsarbete och innovation inom eHälsa och prehospitalsjukvård, säger Bengt Arne Sjöqvist i ett pressutskick från Lindholmen Science Park. Bengt-Arne Sjöqvist är professor i Healthcare Informatics på Chalmers och MedTech West, och dessutom programansvarig för Prehospital ICT Arena.

Arenan finansieras av Västra Götalandsregionen och insatser från arenans intressenter. Prehospital ICT Arena drivs av Lindholmen Science Park i ett samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, akademi och näringsliv. Den är ett resultat av olika projekt som inleddes 2012.

Länk till Prehospital ICT Arena

Länk till pressmeddelandet

Foto: Karl Friman/Lindholmen Science Park