Niclas Kvarnström

Premiär för andra generationens robotteknologi i BoIC

Första patienten opererad

I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa om hur den takhängda MR-kameran i BoIC invigdes vid en hjärntumöroperation. I slutet av januari invigdes ytterligare en ny hybridsal med den allra senaste tekniken.

Niclas Kvarnström, överläkare och transplantationskirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, var en i det operationsteam som utförde det första ingreppet i sal 8 på översta våningsplanet:

Du har varit med och invigt de nya röntgenrobotarna i BoIC, eller hur?

”Det stämmer”, säger Niclas. “Vi opererade den första patienten den 31 januari och det var en patient med kolo-rektalcancer och metastaser i levern. Den nya röntgenroboten och tillhörande 3D-programvaran ger oss betydligt bättre bilder över större områden än tidigare, vilket gör att det blir mycket enklare att hitta rätt. Nu kan vi i realtid se att vi tagit bort tumören och bevarat omgivande frisk vävnad. Vi har också möjlighet att direkt ta bort eventuell resttumör”.

Vilka fanns på plats i operationssalen under dagens ingrepp?

”Med under operationen fanns radiologisk kompetens för fusion av röntgenbilder, angiografi samt ultraljudsvägledd perkutan intervention. Därutöver fanns narkos- och operationskompetens för att arbeta i hybridmiljö och för leverkirurgi. Kirurgerna som utförde resektionen har särskild kompetens i laparoskopisk teknik”, berättar Niclas. ”Alla i salen har genomgått utbildning och träning, bland annat i form av simulering. Under hela ingreppet fanns också flera experter från Siemens på plats”.

Niclas Kvarnström

Vilka är de största fördelarna med de nya röntgenrobotarna?

”Tidigare har vi under ingreppen inte haft tillgång till utrustning med så här hög upplösning och kapacitet. Det ger oss både betydligt bättre precision vid ingreppen och gör att vi ser mycket större områden i samma bild. Nya joysticks gör styrningen både mer flexibel och precis. Den nya roboten gör också att det blir mer luft mellan patienten och kameran, vilket ger oss som jobbar vid patienten mer utrymme när vi opererar”, säger Niclas. ”I hybridsalarna har vi nu också tillgång till ett nytt flexibelt bildvisningssystemet som underlättar väsentligt genom att all bildinformation presenteras skräddarsytt för varje situation. Vi har också invigt en helt ny laparoskopistapel som på ett unikt och flexibelt sätt kan använda de senaste teknikerna för kameravisning”.

Nya salar och utrustning i BoIC

I en hybridsal kan man snabbt och enkelt växla mellan ingrepp och bildtagning utan att flytta patienten. Fler ingrepp kan göras minimalinvasiva, dvs. med så liten kirurgisk påverkan som möjligt, eftersom möjligheten att vid behov övergå till öppen kirurgi finns på plats. Patienten kan vara kvar i samma position under kontrollerna som under ingreppet, vilket är mycket säkrare. Jämfört med traditionella operationssalar innebär hybridsalarna att man inte behöver flytta patienten till andra avdelningar för att göra efterkontroller med bildtagning. Dessutom minskar behovet av omoperationer när läkarna kan kontrollera resultatet direkt på plats.

”I BoIC finns sex nya hybridoperationssalar, varav tre är utrustade med den nya röntgenroboten och en med den mobila magnetkameran”, berättar Jonny Hansson, projektledare verksamhet för BoIC-projektet. ”Röntgenrobotarna är nu bättre anpassade för operationsmiljöer och är mjukvarumässigt kopplade till ett konventionellt operationsbord. I den gamla hybridsalen fick man nöja sig med ett plant röntgenbord. I de större hybridsalarna i BoIC har man dessutom större utrymme för all kringutrustning som behövs till operationen”.

Artis Phena från Siemens

Röntgenroboten av märket Artis Pheno från Siemens är golvmonterad och helt utan takfästen. Den ger större utrymme mellan röntgenröret och detektorn, som är placerad ovanför patienten när man röntgar, vilket medför mer luft mellan patienten och  detektorn. Roboten flyttas enkelt med hjälp av knapptryck när kirurgen behöver komma åt patienten ordentligt. Röntgenroboten är av högsta hygienklass, bland annat genom golvmonteringen som gör att ultraren luft på grund av ett laminärt luftflödestak kan falla ostört ner över operationsområdet. Hygienkraven är i linje med BoIC som är byggt för att uppnå bästa hygienkrav i modern sjukvård.

För att guida kirurgen inuti kroppen använder röntgenroboten en ny 3D-mjukvara, High Speed Dyna CT.  Med hjälp av den kan man snabbt skapa tredimensionella bilder, vilka kan fusioneras med tidigare bilder på patienten som man nu kommer åt mycket bättre i salarna genom ett nytt bildvisningssystem.

BoIC-projektet

Första spadtaget till BoIC togs för sex år sedan och är en av de enskilt största investeringarna som Västra Götalandsregionen gjort. Den totala kostnaden ligger på cirka två miljarder kronor. Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg konstaterar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen nu får ett av Europas främsta centrum för diagnostik och behandling av bland annat cancer och neurologiska sjukdomar.

”Det ger oss också förutsättningar för ett intensifierat forskningssamarbete mellan SU, Sahlgrenska akademin och Chalmers. Redan idag kan vi erbjuda vård som vi bara hade kunnat drömma om för tio år sedan och i utvecklingen framåt är samverkan mellan akademi, näringsliv och sjukvård helt avgörande”, säger Ann-Marie Wennberg.

 

Länk till artikel om takhängd MR>>

_____________________

Text: Helene Lindström

Foto från operationssalen: Lennart Wiman/ Sahlgrenska sjukhuset. Från vänster: Niclas Kvarnström, Mårten Falkenberg, Magnus Rizell och Olof Henrikson

Foto på Niclas Kvarnström privat

Bilder på röntgenroboten publiceras med tillstånd av Siemens Healthineers