Pris till Antaros Medical

Paul Hockings

Göteborgs Companipris, som delas ut av Göteborg & Co, gick i år till bland annat Antaros Medical,  där MedTech West-forskaren Paul Hockings, adjungerad professor, arbetar. Göteborg & Co delar sedan 1994 varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag i Göteborgsregionen. I bedömningskriterierna finns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering. Antaros Medical, som var ett av två företag som i år belönades med priset, hjälper läkemedelsföretag att utvärdera hur nya läkemedel fungerar med hjälp av spjutspetsforskning inom bildteknik i kombination med erfarenhet från klinisk läkemedelsforskning. Företaget grundades 2014 och har i dag vuxit till 20 anställda. Grattis Antaros!

Läs mer>>