Rolf Heckemann en av författarna till ny publikation i PNAS

Professor Rolf Heckemann, MedTech West and Göteborgs Universitet, är en författarna till en ny publikation i PNAS med titeln “Inflammation in the hippocampus affects insulin-like growth factor 1 receptor signaling and contributes to neurological sequelae in rheumatoid arthritis”.

Kronisk ledgångreumatism (Reumatoid Artrit, RA) kännetecknas av inflammation i leder och drabbar 1 % av befolkningen över hela världen. Hjärnan är ett relativt outforskat organ vid kronisk ledgångreumatism trots att många RA-patienter uppvisar symtom som involverar nervsystemet. I studien som publicerades i PNAS den 3 december 2018 kombinerar man observationer gjorda på patienter med RA och möss med experimentell RA för att visa att hjärnvävnader påverkas.

En avgörande upptäckt var de tecken på inflammation som man fann i hippocampus- ett centralt område i hjärnan där nybildning av nervceller sker också hos vuxna människor. Man kunde också konstatera att inflammationen minskade nervcellernas känslighet för en insulinliknande tillväxtfaktor (IGF1), vilket hade negativa konsekvenser för nervcellernas nybildning och följaktligen för hippocampus storlek. Avbildning av hippocampus hos RA-patienter med hjälp av magnetkamera (MRI) visade att hippocampus storlek är av betydelse för patienternas upplevelse av smärta, deras humör, och förmåga till fysiska aktiviteter. De grundläggande molekylära processer som upptäcktes i hippocampus vid kronisk ledgångreumatism är snarlika de som tidigare observerats hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom. Resultaten öppnar för nya möjligheter att använda kända diabetesläkemedel för att öka nervcellers känslighet för IGF1/insulin i syfte att minska smärta och förbättra förutsättningarna för fysiska aktiviteter vid kronisk ledgångreumatism.

Studien är ett samarbete mellan medarbetare på Avd. för Reumatologi och inflammationsforskning, Institutionen för Medicin, i samarbete med Rolf Heckemann, som analyserat alla MRI-data, samt Marie Kalm, Marcela Pekna och Milos Pekny, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och Kjell Olmarker, Avd. för medicinsk kemi och cellbiologi, Institutionen för biomedicin.

 

Läs mer på Rolf Heckemanns webbsida>>

Bild: Henrik Mindedal