Sabine Reinfeldt- den allra första vinnaren av Henry Wallman-priset

Det nyinstiftade priset i medicinteknik i Henry Wallmans anda går till Sabine Reinfeldt, docent och forskargruppsledare inom medicinska signaler och system på Chalmers. Hon får priset för sin forskning för att förbättra hörapparater baserade på benledning och för sin förmåga att bygga broar mellan discipliner.

– Jag blev väldigt glad och överraskad när jag fick veta att jag fick priset, säger Sabine Reinfeldt. Det är roligt att mitt och hela gruppens arbete uppmärksammas med det första Henry Wallman-priset.

Sabine Reinfeldts forskning tar sikte på förbättrade hörapparater baserade på benledning. Hennes arbete inkluderar allt från grundläggande benledningsfysiologi och transmission till utveckling av implanterbara hörapparater färdiga för marknadsintroduktion.

I motiveringen framhålls att Sabine Reinfeldts forskning och arbetssätt präglas av en multidisciplinär samverkan med företrädare för klinisk vetenskap och hon är i sin gärning därför en mycket god representant för de ideal som Henry Wallman önskade se i den medicintekniska forskningen och dess kliniska nyttiggörande. Utöver att bygga broar mellan discipliner har Sabine Reinfeldt framgångsrikt skapat välfungerande multidisciplinära team.

– Just samarbetet mellan olika discipliner har alltid varit en framgångsfaktor inom området benledningshörsel, fortsätter Sabine Reinfeldt. Min företrädare Bosse Håkansson på Chalmers startade redan i slutet av 70-talet ett framgångsrikt samarbete med Anders Tjellström på Sahlgrenska sjukhuset och Brånemark Osseointegration Center. Jag har försökt fortsätta i samma anda, där vi är ett helt team med bland annat teknikforskare, läkare och audionomer som arbetar tillsammans och bidrar med våra respektive kunskaper för att hitta optimala lösningar för patienterna. Inte minst Måns Eeg-Olofsson på Sahlgrenska är en mycket viktig samarbetspartner.

Prisceremonin kommer att äga rum vid ett event arrangerat av MedTech West under hösten. Håll ögonen öppna efter inbjudan!

 

 

Fakta om priset
Henry Wallmans pris är ett innovationspris inom medicinteknik, som med början 2018 varje år delas ut till yngre forskare eller forskarstuderande som i nära samverkan med expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt har överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Bakom priset står stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers. Prissumman uppgår till 50 000 kronor. Henry Wallman kom till Chalmers 1948 och var pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling.

 

 

Läs tidigare artiklar om priset>>

http://www.medtechwest.se/featured/lamna-forslag-till-mottagare-av-henry-wallmans-pris-i-medicinteknik-2018/

http://www.medtechwest.se/collaboration-platforms/henry-wallman/

 

_____________________________
Bild: Oscar Mattsson, www.oscarfoto.com