Sahlgrenska Science Park: Förmedla ägarviljan och gör hela företaget till medskapare i er framgångsresa

En tydlig ägarvilja är en förutsättning för en effektiv styrelse, ett fungerande strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Flera företagsledare och forskare menar att med fokus på hållbarhet ökar lönsamheten, driver innovation och skapar välmående företag. Men vad är hållbarhet? Det och hur man i ägarviljan fångar vad hållbarhet innebär i verksamheten kommer du att få veta mer om på detta seminarium som anordnas av Sahlgrenska Science Park på Biotech Center i Göteborg den 4 oktober 2017 kl. 8:30.

Läs mer om seminariet här>>