Utlysning: Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022

Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022 är en gemensam utlysning för Swelife och Medtech4Health.
Projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling är välkomna att söka.

Utlysningen öppnar den 14 september och sista ansökningsdag är 16 november 2022.

Syftet med utlysningen är att bidra till att Sverige förblir världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Det ska också finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Den 29 september hålls ett digital utlysningsseminarium för dig som vill veta mer och ställa frågor om utlysningen. Läs mer och anmäl dig hos Swelife.

Hos Vinnova finns detaljinformation, viktiga datum och ansökan.

För frågor och tips, välkommen att kontakta Henrik Mindedal, på epost henrik.mindedal@medtechwest.se eller telefon 0708-88 84 45.