Seminarie: ”Teknikens roll i dagens och framtidens sjukvård”

Seminariet tar upp de vårdrelaterade utmaningar samhället står inför och teknikens roll för att effektivisera sjuk- och hälsovården idag och i framtiden. Seminariet är en del av etableringen av en nationell forsknings- och innovationsagenda för medicinsk teknik, representerat genom organisationen Nationellt Forum för Medicinsk Teknik (NFMT). Utvecklingen av FoI-agendan är ett projekt finansierat av Vinnova. Seminariet hålls i samverkan med Metis-projektet.

13:00 – 13:40     Mer empati och mer high–tech i sjukvården
Anders Ekholm, Analyschef, Socialdepartementet

13:40 – 14:15    Behovet av teknik och innovation inom hälso– och sjukvård – det industriella och tillväxtskapande perspektivet
Akbar Seddigh, bl.a. styrelseordförande i Elekta, Innovationsbron och Blekinge Tekniska Högskola.

14:15 – 14:30   Kaffe

Välkomna!

Kolla på seminariet här!

Presentation Anders Ekholm

Rapport: Empati och High-tech

Presentation Akbar Seddigh