Seminarium hos Visual Arena Lindholmen: Visualisering i vården och prototyper av AR-interaktion

Visual Arena Lindholmen

Välkommen till ett spännande lunchseminarium på Visual Arena Lindholmen den 22 april med föreläsningar kring visualisering, simulering och prototyper. Johanna Persson berättar om hur visualiserings-­ och simuleringsteknik kan vara ett hjälpmedel i förändrings-­ och effektiviseringsprocesser i sjukvårdsmiljö. Hennes forskning har visat hur dessa tekniker kan bidra med nya sätt att fortbilda personal och sprida information. På så sätt kan de bidra till att framtida förändringar kan planeras på ett hållbart och resurseffektivt sätt. Günter Alce kommer att presentera två metoder, ­WozARd och IVAR, som kan användas för att bygga och utvärdera prototyper av AR­-interaktion (AR = Augmented reality (förstärkt verklighet)). Antalet platser är begränsat, så anmäl dig så fort som möjligt- senaste den 19 april.

Läs mer här>>