Senaste nytt om utlysningen ”Project proposals to improve health” samt medfinansiering från VGR

banner-med-lank-till-swelifeMåndagen den 21 november 2016 öppnade Swelifes och Medtech4Healths stora utlysning ”Project proposals to improve health”. MedTech West, västsvensk nod för Medtech4Health, och Sahlgrenska Science Park, regional koordinator för Swelife, anordnar gemensamt två informationsmöten för att berätta om utlysningen. Intresset var mycket stort hos forskare, vårdpersonal och företagare, och det första informationsmötet som hölls onsdagen den 23 november på Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev fullbokat. Den 29 november är det dags för det andra informationsmötet, denna gång i samband med frukost i Biotech Center. Även detta möte håller på att bli fullbokat.
Anmäl dig till informationsmöte 29/11 2016>>

Utlysningen ”Project proposals to improve health” har en total budget på 15 MSEK. Den riktar sig till samverkansprojekt med målet att avsevärt förbättra diagnos, prevention, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård, och ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av forskning och kunskap. Detta ska i sin tur leda till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Utlysningen görs i samverkan mellan Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Genom Swelife samverkar vården, akademin och näringslivet. Avsikten med Medtech4Health är att ta till vara och stärka Sveriges goda förutsättningar att förbli världsledande inom medicinteknik. Det gemensamma syftet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård.

För att söka ska minst två av sektorerna sjukvård, industri och akademi vara parter i projektet. Dessutom ska slutanvändaren eller mottagaren vara aktivt representerad, antingen som projektpart eller som målgrupp i någon av de föreslagna aktiviteterna. Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen, vilket kommer att bedömas enligt kriterier som du kan läsa mer om i utlysningsbeskrivningen på Vinnovas hemsida. Ansökningarna kommer bedömas av externa nationella och internationella oberoende experter samt av Vinnovas sakkunniga handläggare. Ansökningarna fördelas till bedömare med ämnesspecifika kompetenser såväl som kompetens från akademi, industri, marknad och sjukvård. Intervjuer med utvalda projekt sker någon gång mellan 2-5 maj 2017, så håll dessa datum öppna i din kalender. Som mest kan 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet sökas, dock maximalt 1 miljon kronor per projekt. En nyhet som presenterades på det första informationsmötet var att VGR nu ger möjlighet att söka medfinansiering. Detta avser projekt som beviljats finansiering av Vinnova OCH som kan antas bidra till tillväxt i Västra Götaland. För mer information om detta, kontakta Henrik Mindedal eller Göran Leonardsson (kontaktuppgifter nedan).

Möjligheten att få bidrag i en uppföljande utlysning är endast öppen för projekt som har avslutat sin första projektperiod. Sådana uppföljande utlysningar planeras öppna våren 2017 (projektstart juni 2017) och våren 2018 (projektstart juni 2018). Läs mer i utlysningsbeskrivningen på Vinnovas hemsida. Deadline för ansökan är den 27 januari 2017 kl 14.00, då det inte längre går att skicka in eller komplettera sin ansökan. Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på Vinnovas portal. Vi vill påminna om att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Påbörja därför arbetet i god tid. Det är också möjligt att komplettera och spara ändringar och tillägg ända fram tills du skickat in ansökan eller ansökan stänger.
Söker gör du på Vinnovas hemsida:

Välkommen att kontakta din regionala kontaktperson för mer information, rådgivning och stöd:

 

Henrik Mindedal (regional nod för Medtech4Health):
Email: henrik.mindedal@medtechwest.se
Tel: 0708-88 84 45

Göran Leonardsson (regional koordinator för Swelife)
Email: goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se
Tel: 0706-31 01 42

 

m4h_logo_rgb-300x165

 

swelife_rgb-300x65

 

 

 

VIKTIGA DATUM:
Öppningsdatum: 21 november 2016
Feedback på ansökningar: 18 januari 2017
Sista ansökningsdag: 27 januari 2017 kl. 14.00
Första bedömningsmöte: V11
Datum för beslut: 24 maj 2017
Tidigaste datum för projektstart: 5 juni 2017
Senaste projektstart: 22 juni 2017
Projektlängd: 1 år

VIKTIGA LÄNKAR:

Utlysningsbeskrivningen

Vinnovas hemsida

Medtech4Health

Swelife