Sista chansen att anmäla sig till Metis Forum den 21 april på Lindholmen Science Park

Metis Forum är den öppna mötesplatsen där Prehospital ICT Arenas intressenter träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt tar fram idéer till projekt. Ett trettiotal intressenter från sjukvård, näringsliv och akademi deltar i arenan. Välkommen till nästa Metis Forum som hålls den 21 april på Lindholmen Science Park kl. 11.30-17.00. Man kommer bland annat att diskutera innovativ upphandling, nyheter i RETTS, stroke-ambulanser i Tyskland och en ny studie från SAFER Care & Rescue: Tar vi trauma patienter till rätt sjukhus? Platsen är Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg. Läs mer>>

Anmäl dig senast den 19 april>>