Sista chansen att söka till Medtech4healths populära innovationskurs

Kursen syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen för att underlätta samarbeten och ge bättre förutsättningar för att fler innovationsprojekt ska gå i mål. Kursen består av fyra fristående kursdagar. Den första träffen är 21-22 november 2018 i Umeå, den andra 6-7 december 2018 i Stockholm. Kursen förläggs till en konferensanläggning på respektive ort. Helena Grip är en av arrangörerna av kursen.

Hej Helena! Vad är syftet med den här utbildningen?

– Tanken är att deltagarna ska förbättra sina förutsättningar att lyckas med medicinteknisk innovation. Vi har lagt en stor vikt vid att både lärare och deltagare kommer från olika professioner inom såväl industri, akademi och sjukvård, eftersom alla parter är väldigt viktiga för att man ska lyckas med en medicinteknisk innovation.

Vem passar kursen allra bäst?

– Den lämpar sig bäst för dig som antingen har en idé kring hur ett medicinskt problem kan lösas med en teknisk metod eller utrustning. Det är en fördel att ha fått anslag från Medtech4health, men det är inget krav. En viktig del av kursen är just dialogen och nätverkandet mellan kursdeltagare och lärare. Därför ser vi gärna att de deltagande har olika bakgrund. Förra året fanns bland annat sjuksköterskor, läkare, civilingenjörer, forskare, affärscoacher och affärsutvecklare bland deltagarna. Man kan också gå kursen som doktorand och få tillgodoräkna sig kursen som en doktorandkurs.

Vad lär man sig?

– Deltagarna får kunskap om hela processen från idé till bolagsbildning. De får tips , råd och kunskap om de utmaningar som finns längs vägen. Det handlar om allt från hur man söker finansiering för de tidiga skedena i projektet, hur man jobbar med sin affärsplan och hur man undviker att ta fram en lösning som kunden inte vill ha, introduktion till sådant som patent, CE-märkning, upphandling inom landstinget och mycket annat.

Hur gör man om man vill söka?

– Man går in på Medtech4Healths hemsida så snart som möjligt- sista ansökningsdag är 25 maj.

Till anmälan>>

 

 

_____________________

Text: Helene Lindström