Statsministern på besök i Västra Götalandsregionen för mer samverkan inom innovationspolitiken

Den 25 oktober höll Nationella innovationsrådet för första gången ett regionalt möte och detta ägde rum på Högskolan i Väst i Trollhättan. Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i rådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden. Här fokuserar man på digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science- tre områden som identifierats som stora framtidsutmaningar.

Bakgrunden var att Nationella innovationsrådet hade ett stängt möte på högskolan under förmiddagen och genom eftermiddagens öppna seminarium ville man låta fler personer bidra med sina idéer.

Mänskliga värden och samverkan i fokus

Högskolan Västs rektor Martin Hellström inledde det öppna seminariet med att bland annat konstatera att framtiden inte bara hänger på ekonomi och innovationer, utan i allra högsta grad på hur vi lyckas utveckla och ta tillvara de mänskliga värdena. För vi är inte bara med och skapar en hållbar framtid regionalt och nationellt, utan också i hela världen. Rådets ordförande, Stefan Löfven, höll med om det. Det är för människor vi gör detta och då blir det bäst om människor får vara med i det skapandet. Han nämnde de stora utmaningar som vi har att lösa, men lyfte också fram de möjligheter som ofta döljs därunder. Som demografin- svenskarna lever längre, vilket ställer högre krav på sådant som sjukvård. Samtidigt är det givetvis glädjande att människor blir äldre. Men om vi ska få till ett välfungerande samarbete på nationell nivå krävs den dialog som exempelvis det här mötet innebär. För regeringen är det ovärderligt att få del av olika perspektiv på landets strategiska vägval.

Omställning ingen enmansshow

Nyckeln, menade statsministern, är att alla aktörer faktiskt är med och bidrar. Här drog han paralleller till sin tid som facklig ordförande och menade att oavsett vilka vi är och vad vi gör har vi oftast gemensamma intressen. I stället för att slåss mot varann ska vi sträva efter att uppnå maximal win-win för alla. Avslutningsvis lyfte han fram den stora konkurrensfördel som Sverige har när det kommer till just samarbete, vilket vi inte bara ska värna om utan också utveckla. I en global ekonomi kommer förändringarna allt snabbare och ett lands förmåga att snabbt kunna anpassa sig och ställa om till nya villkor blir allt viktigare. Att hantera dessa förändringar kräver mycket interaktion mellan människor och ju bättre klimat vi skapar för samarbete och dialog, desto bättre och starkare blir vi som land. Han menade att var han än kommer i världen möter han ett stort intresse för vad Sverige kan åstadkomma och även om vi är ett litet land är vi ett vasst land som vi ska vara stolta över. Stefan Löfven avslutade med att säga att det är hans förhoppning att Innovationsrådets besök i Trollhättan nu ska leda till fortsatt dialog, ännu bättre innovationspolitik och framför allt ännu mer framtidstro.

Hur skapa innovationsmiljöer för samhällsomställning?

Efter statsministerns tal inleddes de tre paneldiskussioner som hade som syfte att gå på djupet i de frågeställningar som man diskuterat på förmiddagens stängda möte. ”Omställning till ett hållbart samhälle” med bland andra Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, ”Kompetensförsörjning för samhällsomställning” med bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan samt Patric Eriksson, vd på Gothia Science Park, deltog i denna panel tillsammans med Kristina Lagerstedt, tidigare cancerforskare och nu vd i det göteborgsbaserade life science-bolaget 1928Diagnostics som i år bland annat har tagit sig in på den prestigefyllda 33-listan med Sveriges hetaste start-ups inom ny teknik. 1928Diagnostics vann den regionala 33-finalen med sin molnbaserade programvara som på bara några timmar kan göra en digital dna-analys av multiresistenta bakterier.

Niklas Johansson började med att förklara att det inte är något nytt att regeringen har stort fokus på innovationer. Han citerade Göran Johansson från den tid då han som ordförande på SKF fick frågan från en journalist om han inte var rädd för att den nya tekniken skulle ta jobben från deras medlemmar. Göran Johansson svarade att han inte var rädd för ny teknik. Det är den gamla tekniken som tar jobben ifrån våra medlemmar.

Den svenska modellen har alltid handlat om ett innovationsdrivet samhälle. Sverige är idag ett av världens mest robotiserade samhällen och vi är samtidigt ett av de EU-länder som har störst sysselsättning. Niklas menade att diskussionen om digitalisering och automatisering ser annorlunda ut i Sverige jämfört med i en del andra länder, då vi här är överens om att vi måste vara en del av utvecklingen. För att kunna vara där krävs det en innovationspolitik som ger förutsättningar för att ligga i framkant och ha den spets som krävs, men också ett trygghetssystem som klarar av de allt snabbare omställningar som samhället måste kunna hantera när exempelvis ett stort företag läggs ner.

Innovationsmiljöerna viktiga när forskare ska bli entreprenör

Den avslutande panelen ”Innovationsmiljöer för samhällsomställning” hade som syfte att diskutera hur olika typer av innovationsmiljöer kan bidra till omställningsförmåga och vad vi gör för att bidra till öppen innovation inom såväl offentlig som privat sektor.

Kristina Lagerstedt lyfte fram att 1928Diagnostics inte bara varit en del av techinkubatorn Chalmers Ventures, utan också fått ovärderlig hjälp i företagets olika faser av flera start-up inkubatorer i Göteborgsområdet. GU Ventures är väldigt bra på att lyfta fram forskning, Sahlgrenska Science Park är duktiga inom healthcare-området och VGR har bidragit med ”snälla lån” och annan finansiellt företagsstöd. Samtliga har bidragit till att 1928Diagnostics är där de är idag. I början är det viktigt att det finns en bredd i det stöd inkubatorerna erbjuder, till exempel inom ekonomi, avtal och sälj. När företaget växer och man kommer närmare affären handlar det om andra saker, som rekrytering, expandera nätverket globalt och hitta rätt affärsmodeller. Nu har 1928Diagnostics kommit till en fas då de behöver hjälp med att komma in i sjukvårdssystemet.

Speed matters

Annat som diskuterades var vikten av hastighet. Niklas Johansson menade att när intresset är stort och alla delar samma målbild måste saker kunna hända snabbare. Många fler delar bilden av Sverige som ett hållbart och innovativt land idag än för inte så länge sedan. Kristina Lagerstedt höll med om att snabbhet är viktig, särskilt för ett litet riskkapitaldrivet bolag. Det är också viktigt att få stöd utanför regionerna,  nationell nivå när man närmar sig de stora affärerna och siktar på att nå ut till en global marknad. Inkubatorernas stöd riktas främst mot  de tidigare faserna och inom regionen. Patric Eriksson, som också är ordförande i Swedish incubators and science parks, lovade att ta med sig frågan om nationell samverkan hem. Han menade att det är viktigt att använda innovationsmiljöerna som en neutral arena för samverkan och att sätta problemet som behöver lösas i centrum. Efter seminariet fortsatte nätverksbyggandet. På bilden ser vi Kristina Lagerstedt och Niklas Johansson.

För dig som vill ta del av hela seminariet finns det att se på regeringens hemsida>>

 

_______________________________________

Text & bild: Helene Lindström, MedTech West