Stort anslag till mikrovågsutrustning till nya samverkanslabbet på Sahlgrenska

Andreas Fhagers forskargrupp fick i september 2020 ett anslag på 3,5 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Medlen, som ska täcka mikrovågsutrustning till ett nytt medicintekniskt forskningslabb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer att bidra till att möjliggöra banbrytande forskning inom bland annat cancerdiagnostik och behandling.

“Vi är väldigt tacksamma över att få ta emot dessa forskningsmedel från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Det gör att vi nu kan utrusta labbet och starta upp ett antal projekt tillsammans med våra kliniska partners,” säger Andreas Fhager. “I första hand planerar vi att köpa in mätutrustning som är nödvändig för test, utveckling och utvärdering av kliniska prototypsystem lämpade för klinisk provning. De områden som vi inledningsvis kommer att fokusera på är bröstcancerdetektion, cancerbehandling med hypertermi samt diagnostik av muskelskador, särskilt i hamstringsmuskulaturen, i samband med idrott.”

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset startar inom kort byggandet av labbet som ska stå färdigt i maj 2021. Labbet, som har projektletts och kommer att drivas av MedTech West, innebär en stor satsning på kliniknära forskning i regionen. Detta samarbete mellan sjukhuset, Chalmers, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen förväntas ge förbättrade möjligheter att samverka och bedriva patientnära forskningsprojekt för forskare från klinik, akademi och företag i Västsverige.

“Som första forskargrupp i världen har vi kunnat visa kliniskt att mikrovågor kan användas för både stroke- och traumadiagnostik,” fortsätter Andreas Fhager. “Vår teknik bygger på en kombination av avancerad signalbehandling, AI-algoritmer och mätteknik som vi hämtat från telekom- och mobiltelefonbranschen. Vid vanlig mobiltelefoni sker den här kommunikationen mellan en telefon och en basstation, men i vårt arbete har vi i stället anpassat tekniken till att se in i kroppen.”

Andreas forskargrupp på institutionen för Eletroteknik på Chalmers har under lång tid arbetat med att utveckla den underliggande teknologin för att användas inom medicintekniska applikationer. Den innefattar allt från mätsystem, antenner och patientinterface till signalbehandlings- och avbildningsalgoritmer för tolkningen av mätdata. Tillsammans med olika partners inom bröstcancer, stroke- och traumadiagnostik, samt cancerbehandling med hypertermi har man också drivit en omfattande klinisk utveckling.

Det 36 kvadratmeter stora labbet ska bestå av ett magnetiskt avskärmat undersöknings- och behandlingsrum; ett så kallat MSR (Magnetically Shielded Room) samtidigt som en annan del av rummet är elektriskt avskärmat. Den elektriska avskärmningen krävs vid mikrovågsforskningen. Förutom mikrovågsforskning inreds labbet också för att kunna inrymma forskning på hjärnan och hjärtat med magnetencefalografi (MEG) och magnetkardiografi (MKG). Magnetisk avskärmning från omvärlden krävs för att de supraledande biomagnetiska sensorerna som används vid MEG och MCG ska lyckas fånga upp de mycket svaga magnetfält som hjärnan och hjärtat avger. Sedan tidigare finns endast ett MSR som används för medicinsk forskning, på Karolinska Institutet i Stockholm. MEG- och MCG-forskningen kommer ledas av docent Justin Schneiderman, Sahlgrenska akademin, och professor Dag Winkler på Chalmers. Labbet kommer att ligga i Radiologiavdelningens lokaler på entréplan i nya Bild- och Interventionscentrum (BoIC) som är den nyaste sjukhusbyggnaden på Sahlgrenskatomten med sex våningar innehållande den allra senaste medicintekniska utrustningen.

Labbet är en del av projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West” som finansieras via Tillväxtverket med tio miljoner kronor ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet innebär att MedTech West ska bygga upp och driva minst två fysiska samverkansmiljöer inne på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, där företag tillsammans med experter från vården och akademiska forskare kan samverka för att utveckla morgondagens medicintekniska lösningar för viktiga kliniska områden. Labben kommer att vara öppna, lättillgängliga och attraktiva forsknings- och utvecklingsmiljöer för både nystartade och etablerade medicintekniska företag med möjlighet att samarbeta kring den allra senaste tekniken. Läs mer här>>

Vill du veta mer om labbet eller om teknologierna som kommer att finnas där, kontakta:

Andreas Fhager, docent, Chalmers
Email: andreas.fhager@chalmers.se
Tel: 031-7721723

Justin Schneiderman, docent, Göteborgs universitet
Email: justin.schneiderman@neuro.gu.se
Tel: 0761-643201

Henrik Mindedal, föreståndare, MedTech West
Email: henrik.mindedal@medtechwest.se
Mobil: 0708-88 84 45


Text: Helene Lindström

Bild Andreas Fhager: Emmy Jonsson