Utlysningen “Innovatörer i vård och omsorg” är nu öppen för ansökningar

Medtech 4 Health logo

Nu är Medtech4Health-utlysningen “Innovatörer i vård och omsorg” öppen för ansökningar. Man kan söka för lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader i projekt som syftar till utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Du som söker ska vara anställd inom vård och omsorg, hos offentliga eller privata vårdgivare, och varje projekt kan beviljas 100 000- 1 miljon. Ingen medfinansiering krävs. Sista ansökningsdag är kl. 14.00 den 12 april 2016. Du hittar ansökningshandlingar samt mer information här.

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Läs mer>>