Nytt MedTech West-seminarium om Framtidens vårdavdelning

Välkommen till ett lunchseminarium om Framtidens vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med Ann-Marie Wennberg Larkö och Yvonne Berger.

Ann-Marie Wennberg Larkö är områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i dermato-venereologi. Yvonne Berger är projektledare och vårdenhetschef för den nya avdelningen, som är placerad på Östra sjukhuset.

Framtidens vårdavdelning öppnade i september 2014 och är placerad på Östra sjukhuset. Avdelningen med 14 vårdplatser och 24 medarbetare ska framför allt ta emot patienter med tarmsjukdomar inför kirurgiska ingrepp. På vårdavdelningen finns två helt nya yrkeskategorier: en avdelningsvärd och en farmaceut. Genom att ha en farmaceut på avdelningen är det tänkt att läkemedelsrelaterade frågor snabbt ska diskuteras och lösas. Avdelningens uppdrag är att med innovativa lösningar skapa en vårdavdelning med kortare vårdtider, lägre sjukfrånvaro, lägre kostnader och högre upplevd kvalitet för patienten. Det ska även göras med mindre personal än på en traditionell vårdavdelning, men med ny fördelning av resurserna.

För att klara detta uppdrag kommer man ta till en rad nya grepp. En viktig del är det som kallas för workshifting- att se över vilken yrkesgrupp som utför en arbetsuppgift. Man fokuserar också på en mer effektiva IT-användning- till exempel att läkare för att spara tid använder elektroniska plattor under ronden och uppdatera journaler direkt. Man har också infört schemalagd arbetstid för utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna till nytänkande.

This seminar is in Swedish.

Vi bjuder på en lunchsmörgås efter seminariet till er som har anmält er före kl. 14.00 den 8 maj. Anmäl dig genom att skicka ett email till:
seminars@medtechwest.se. Skriv “MedTech West lunchseminarium 12 maj” i ämnesraden.