Vetenskapsrådet beviljar bidrag till MedTech West-forskare

Vetenskapsrådet har nu offentliggjort sina beslut om forskningsbidrag. Flera MedTech West-associerade forskare har beviljats bidrag, bland annat Michael Schöll (bilden till vänster), Göteborgs Universitet, som för sitt projekt ”Kartläggning av tidiga neuropatologiska processer som leder till utveckling av demens med hjärnavbildning” har beviljats etableringsbidrag om totalt 6 miljoner SEK att distribueras under en 4-årsperiod.

”Det är en enorm ära och jag är mycket glad över detta fina anslag som också är ett bidrag till att utveckla forskningen på Bild- och Interventionscentrum (BoIC). Nu hoppas vi att vi kan komma igång med undersökningarna snart och använda anslaget på bästa möjliga sätt för forskningen och patienterna!¨ säger Michael Schöll om nyheten.

Johan Wessberg, Göteborgs Universitet, har inom samma område beviljats 4,8 miljoner SEK att distribueras under en 4-årsperiod för sitt projekt ”Handens sensoriska och motoriska kontrollmekanismer”.

Mikael Persson, Chalmers, har inom området Naturvetenskap och teknikvetenskap beviljats bidrag till projektet ”Diagnostik för stroke och traumatiska hjärnskador redan i ambulans” om totalt 3,2 miljoner SEK att distribueras under en 4-årsperiod.

Justin Schneiderman, Göteborgs Universitet, har inom området Proof of Concept, Livsvetenskaper 2017, beviljats 1 080 000 SEK för sitt projekt ”Validering av högtemperatur SQUID-baserad funktionell neuroavbildning för autismspektrumstörningar och Parkinsons sjukdom”.

– This VR grant provides us with the perfect opportunity to demonstrate the potential that our neuroimaging R&D work has to make a positive impact on the rising economic and social burdens that brain disorders and disease impose on society, säger Justin Schneiderman. We connect the high-tech sensor expertise at Chalmers with autism spectrum disorders and Parkinson’s disease clinical practitioners at the University of Gothenburg/Sahlgrenska University Hospital and the Karolinska Institute/Karolinska University Hospital under the MedTech West collaborative umbrella.  By enabling the clinical verification needed for pursuing innovation and commercialization, we add significant societal value to our previous VR-funded project.

Vi gratulerar till de fina anslagen!

Läs hela listan här>>