VGR startar egen nyhetssajt

Västra Götalandsregionen startar nu en egen nyhetskanal online. VGR har drygt 53 000 anställda och en omsättning på 62 miljarder. Den verksamhet man bedriver träffar invånarna varje dag i någon form och det förtjänar att synliggöras. Den rapportering anställda kan sakna ska här få sin plats. Vad som sker, vad som är på gång, om det besvärliga och om glädjeämnen.

– Tiden nu är mogen för organisationer att själv driva på en utveckling istället för att beklaga sig över att medielandskapet förändrats, skriver Erik Lagersten, kommunikationsdirektör i VGR. Att själv börja driva nyhetsproduktion är också ett sätt att bemöta och hantera en verklighet som allt mer innehåller felaktigheter eller ryktesspridning på nätet. Varje artikel som vi publicerar garanterar jag är korrekt. Det är vårt ansvar som en av institutionerna i en svensk demokrati.

VGRfokus är ett experiment där man testar den moderna medieutvecklingen. Det gäller både användning av ny teknik och nya kanaler som läsarna vill ha, men också med en hög ambition att producera nyheter avsedda för läsning och spridning om verksamheten. VGRfokus ska utgöra ett komplement till de traditionella nyhetsmedierna. En offentlig verksamhet kan inte granska sig själv, det är journalistikens uppgift. De som producerar nyheterna är antingen anställda i VGR eller arbetar på frilansuppdrag för regionen. VGRfokus är inte politisk men ska kunna beskriva politiska beslut eller debatter.

Till VGRfokus>>