Vinnovautbildning i att skriva konkurrenskraftiga Horisont 2020-ansökningar

Vill du lära dig mer om Horisont 2020 och vilka möjligheter som finns inom programmet? Behöver man ha en strategi för sitt deltagande? Hur skriver du en framgångsrik ansökan? Då kanske denna heldagskurs passar dig.

Kursen erbjuder ett grundläggande gemensamt förmiddagspass där de olika delarna av Horisont 2020 presenteras och vad som är nytt inom programmet. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en konkurrenskraftig ansökan och är uppdelad i två olika delar där man väljer antingen Samarbetsprojekt eller Marie Sklodowska Curie Action (MSCA).

Gemensamt förmiddagspass – vad och hur i Horisont 2020
Under det gemensamma förmiddagspasset kommer de olika delarna av Horisont 2020 presenteras. Vilka nyheter finns det för de sista årens utlysningar? Hur hittar jag de bästa möjligheterna inom programmet? Är det viktigt att ha en strategi för sitt deltagande?

Eftermiddagspass inriktning Samarbetsprojekt
Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig projektansökan för samarbetsprojekt. Vi kommer bland annat att ta upp ansökningsförfarandet i Participant Portal, hur man bildar ett konsortium, utlysningsstrukturen samt utvärderingsprocessen.

Eftermiddagspass inriktning Marie Sklodowska Curie Action (MSCA)
Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig ansökan inom MSCA. Vi kommer bland annat att ta upp frågan om varför man ska delta i ett MSCA-projekt, nyckelfaktorer som kan vara avgörande för att du ska lyckas med din ansökan, terminologi/definitioner, tidsperspektivet och långsiktigheten.

Kursen kommer att blanda teori och praktik och vänder sig till dig som är intresserad av internationellt samarbete inom Horisont 2020 och aktivt söker forskningsfinansiering. Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) för Horisont 2020 på Vinnova och kursen hålls på svenska. Kursen är kostnadsfri.

Just nu finns platser kvar på utbildningstillfället tisdagen den 17 april kl. 09.30-15.30 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. Sista anmälningsdag är 12 april.

Anmäl dig här>>

Läs mer här>>