Vinnova-utlysning “Innovationsprojekt i företag 2017” öppnar 13 juni

vinnovawebettaVinnovas utlysning vänder sig till småföretag som har svårt att få finansiering till innovationsprojekt. Vinnova finansierar projekt för nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer. Utlysningen öppnar den 13 juni och stänger den 5 september kl. 14:00.

Till utlysningen>>