ViPHS-projektet får medel ur Innovationsfonden

PICTA_smallInnovationsfonden beviljade i januari medel till projektet ViPHS. I projektet utvärderas via simulering hur videokommunikation mellan regionens stroke-bakjour och ambulanser med akuta strokepatienter kan lösas på bästa sätt. Projektet leds av Professor Lars Rosengren, Regionala Strokerådet/Strokecentrum väst. Förutom PICTA och VGR/SU kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka. ViPHS har sin grund i projektet PrehospIT och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. ViPHS är uppdelat i delprojekt, där test och utvärdering i kliniskt operativ verksamhet planeras i ett senare skede. Läs mer>>