Welcome to a new MedTech West seminar with Sven Ekholm

På detta lunchseminarium kommer Sven Ekholm, senior rådgivare för akademiseringen av BoIC, att prata om framtidens forskning i BoIC.

Seminariet är särskilt intressant för dig som arbetar med forskning eller forskningsfrågor i eller kring Bild- och interventionscentrum (BoIC).

När? Den 11 december 2014 kl. 11.45-12.30
Var? Hjärtats aula, Vita stråket 12. Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För nästan tio år sedan beslöt man sig inom VGR, SU och GU/SA för att investera i en ny, flexibel byggnad för bild och bildbaserade interventioner (BoIC). BoIC skulle vara ett centrum för regional medicinsk vård med en verksamhet under konstant utveckling genom vetenskaplig forskning och utbildning. För att få en bedömning av läget och vilka resursförstärkningar som skulle krävas för att genomföra projektet beslutade man inom SU och SA att tillsätta ett externt Scientific Advisory Board.

Sven Ekholms lunchseminarium handlar om vad Scientific Advisory Board har kommit fram till och vilka rekommendationer de ger. Han delar också med sig av sina funderingar om hur man kan gå vidare.

DETTA SEMINARIUM ARRANGERAS I SAMVERKAN MED BoIC.