Workshoppa med AllAgeHub

AllAgeHub

AllAgeHub

Nu har det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub dragit igång och de behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov. Verklighetslabb som hålls i Johanneberg Science Park ska möjliggöra tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö och därför vill man workshoppa med små- och medelstora företag samt kommunrepresentanter den 22 och den 24 mars. Antal platser är begränsade.
Läs mer>>