Nominera till Henry Wallmans pris i medicinteknik 2020

Previous winners: 2018- Sabine Reinfeldt, Chalmers. 2020- Rickard Brånemark, Kerstin Hagberg and Max Ortiz Catalán.

Nominera till Henry Wallman-priset 2020

Stiftelsen Medicin och Teknik vid Chalmers har beslutat att årligen utdela ett innovationspris inom medicinteknik i Henry Wallmans anda. Priset ska belöna företrädesvis yngre forskare som i nära samverkan mellan expertis inom teknik och hälso- och sjukvård framgångsrikt överfört ny kunskap från akademi till praktisk sjukvård. Priset kan ges till en enskild innovatör, eller en mindre grupp, samt ska bygga på verksamhet förankrad i Västsverige, företrädesvis Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Priset utgörs av diplom samt ett stipendium. För år 2020 utgör det senare 50 000 kr.

Förslag på pristagare ska skickas via email till Stiftelsen Medicin och Teknik:
medicinochteknik(at)gmail.com
Utöver namn skall förslaget innehålla CV samt motivering, maximalt två A4-sidor. Förslag ska vara insänt senast 31 januari 2020.

För Stiftelsen Medicin och Teknik
Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers, styrelseordförande
Andreas Hellström, Chalmers, styrelseledamot
Mikael Elam, Sahlgrenska, styrelseledamot
Kaj Lindecrantz, KTH (f.d. Chalmers), styrelsesuppleant och verkställande tjänsteman

Call for Nominations to the Henry Wallman´s Prize in Bio-Medical Engineering 2020

To the memory of Professor Henry Wallman, and the legacy of close cooperation between the clinical and the engineering sciences, Stiftelsen Medicin & Teknik (The Foundation for Bio-medical Engineering) at Chalmers has instituted an annual Innovation Prize in Bio-Medical Engineering. The prize will preferably be awarded to younger researchers who, in close collaboration between expertise in technology and health care, have successfully transferred new knowledge from academia into clinical practice. The awardee can be a single innovator, or a smaller group, with activities clearly anchored in western Sweden, and then preferably Chalmers and Sahlgrenska University Hospital.

The prize consists of a diploma and a scholarship. For the year 2020 the latter is 50 000 SEK.

Send nominations by email to Stiftelsen Medicin & Teknik:
medicinochteknik(at)gmail.com.
In addition to name the proposal shall contain CV and a justification, maximum 2 A4 pages. Proposal should be submitted by 31 January 2020.

On behalf of Stiftelsen Medicin & Teknik
Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers, Chairman of the Board
Andreas Hellström, Chalmers, Board Member
Mikael Elam, Sahlgrenska, Board Member
Kaj Lindecrantz, KTH, Board Member Substitute and Executive Officer