ViPHS

ViPHS har sin grund i projektet PrehospIT-stroke och gäller olika former av videostöd i den prehospitala strokevårdkedjan. Inom PrehospIT-stroke har rekommendationer för lämpliga videolösningar utarbetats. Dessa ska testas och utvärderas inom ViPHS med målet att nå klinisk rutin. ViPHS är uppdelat i tre delprojekt:

1. ViPHS Ambulans ska stödja video-konsultation mellan ambulans och stroke-expert och bygger på en fast installerad videokamera i ambulansen. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg:

I. teknisk och användarmässig test och utvärdering med hjälp av realistiska simuleringsförsök
II. begränsad test och utvärdering i kliniskt operativ miljö
III. rutinmässigt införande

Steg 1 i ViPHS Ambulans har beviljats medel från Innovationsfonden i VGR, och leds av professor Lars Rosengren, VGR/SU. Förutom PICTA och VGR/SU kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka.

2. ViPHS Mobil är en portabel lösning som skall stödja video-konsultation mellan den prehospitala personalen i t.ex. hemmiljö och en stroke- expert. Delprojektet planeras att genomföras i 3 steg på samma sätt som ViPHS Ambulans.
Ett examensarbete i samarbete med Electrical Engineering på Chalmers och MedTech West startades under våren 2017 med fokus på steg 1 och handleds av Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord och sker i samarbete med Högskolan i Borås.

3. ViPHS BOST (By-stander On-line SupporT) är en smartphone lösning som ska stödja videoöverföring mellan t.ex. en anhörig och alarmeringscentral, ambulans på väg eller annan mottagare. ViPHS BOST planeras att genomföras stegvis på samma sätt som de övriga delprojekten.