Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West

EUlogo_v_RGB_smallTopStartPage

MedTech West har fått nära 10 miljoner under 2,5 år i finansiering från Tillväxtverket för projektet ”Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West”. Projektet finansieras inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden och utlysningen Regional Tillväxt, Södra Sverige, Samverkan inom forskning och innovation.

Projektet syftar till att vidareutveckla verksamheten under MedTech West (MTW), så att de medicintekniska forskningsområdena stärks ytterligare och därmed kan engagera fler företag i gemensamma samverkansprojekt. Det sker bland annat genom att etablera och driva nya fysiska samverkanslabb inne på Sahlgrenska Sjukhuset. Dessa görs tillgängliga för företag, så att företagen där kan forska fram och utveckla nya produkter och tjänster, som i sin tur bidrar till regional tillväxt.

Utmaningen som adresseras är att om gränsöverskridande medicinteknisk forskningssamverkan ska resultera i förväntade utfall och fungera väl krävs att dessa samverkansmiljöer är fysiska. Det är viktigt att de också är nära relevant klinisk verksamhet. En sådan miljö kräver lokaler, investeringar i utrustning och personal för drift, så att tillgängligheten säkras för företagen och involverade forskare.

Planen är att under projektperioden inrätta och driftsätta minst två sådana fysiska och patientnära samverkanslabb, till vilka små och medelstora företag (SMF) får tillträde. Dessa två initiala labb kommer fysiskt befinna sig på BoIC (Bild- och Interventionscentrum) på Sahlgrenska Universitetsjukhuset. Syftet är att bolagen här, i nära samarbete med experter från vården och akademiska forskare, kan utveckla nya produkter och tjänster samt testa och utvärdera dessa.

En viktig del av projektet är också att, genom olika kanaler och aktiviteter, sprida information bland annat om plattformen MTW, samverkanslabben, pågående forskning, forskarna samt deras kompetens.

För mer information, kontakta:
henrik.mindedal[at]medtechwest.se

Länk till Tillväxtverket>>