Västra Götalandsregionen

MedTech West is a joint venture and was founded in 2009 by Chalmers University of TechnologyGothenburg UniversityUniversity of BoråsVästra Götalandsregionen, and Sahlgrenska University Hospital.

Avdelning forskning, utveckling och utbildning (FoUU), VGR

Go to>>

The Sahlgrenska University Hospital (SU) provides emergency and basic care for the Göteborg region, and its 700,000 inhabitants, and highly specialised care for West Sweden, with 1.7 million inhabitants. SU is also the country´s centre for certain specialised care. SU was founded in 1997 when three hospitals merged; Mölndal Hospital, Sahlgrenska Hospital and Östra Hospital. Since 1999, Sahlgrenska University Hospital is a part of Västra Götaland Region. SU is one of six teaching hospitals with medical education in Sweden. The hospital provides an infrastructure necessary for teaching and research in cooperation with the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg.

Go to>>

Innovationsplattformen VGR arbetar för att Västra Götalandsregionen ska ha ett starkt och hållbart innovationssystem som bidrar till att främja innovationer i hälso- och sjukvården samt  säkerställa att hälso- och sjukvårdens samverkan med akademi och företag tillgodoser vårdens och patienters behov.

Go to>>

Gothia Forum VGR erbjuder tjänster genom hela forskningsprocessen, från idé till genomförande, tester och uppföljning. Verksamheten kan hjälpa till med enstaka moment eller vara delaktiga under hela forskningsprojektet. Man kan hjälpa såväl enskilda forskare och forskargrupper som små och stora life science-företag med stöttning inom olika typer av forskningsprojekt, exempelvis kliniska studier, registerstudier, medicintekniska prövningar eller Regenerativ medicin/ATMP.

Go to>>

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården som arbetar på uppdrag av Socialdepartmentet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Go to>>