Kirurgi Augmented Reality

Den första ryggkirurgin har gjorts med hjälp av augmented reality

För första gången någonsin har ryggkirurgi genomförts med hjälp av en robot styrd med augmented realtity.

Dr. Poelstra och hans team, i samarbete med The Nevada Spine Clinic, utförde en operation för ländryggsfusion på en patient genom att använda Medtronics Mazor X-robotplattform integrerad med Augmedics Xvision.

Detta är vanligtvis en komplicerad och lång operation som varar sex till sju timmar, men med hjälp av Xvision-headsetet i kombination med Mazor X-roboten minskade operationstiden till strax under två timmar. Tack vare Xvision-headsetet kunde kirurgen och hans team mer exakt kunde identifiera och precisera var implantaten ska placeras. Före ingreppet använder en ortopedisk och neurologisk ryggradskirurg robotplattformen för att noggrant planera exakt var implantatet och skruvsystemet ska opereras in.

Detta gjorde processen minimalt invasiv och exponentiellt mer effektiv genom att minska tiden i operationssalen samt minska skadan på mjukvävnad jämfört med en öppen operation, vilket påskyndar återhämtningen och läkningen efteråt.

Augmented reality spås kunna effektivisera och förbättra de flesta operationer i framtiden

Framtiden för kirurgi assisterad av augmented reality är mycket lovande och kommer sannolikt att avsevärt förbättra kirurgisk precision, effektivitet och patientresultat. En av de mest betydelsefulla tillämpningarna av augmented reality är dess förmåga att förse kirurger med realtids, 3D-visualiseringar direkt inom deras synfält. Denna avancerade bildgivningsteknik kan leda kirurger mer exakt under ingrepp, potentiellt minska komplikationer och förbättra patientutfall.

Dessutom kan integrationen av augmented reality med andra teknologier som robotik, artificiell intelligens och maskininlärning ytterligare förbättra operationer, vilket erbjuder mer nyanserade och informerade beslut.

Utanför operationssalen är augmented reality inställt på att revolutionera kirurgisk träning och utbildning. Genom att erbjuda realistiska simuleringar, möjliggör augmented reality för medicinska yrkesverksamma att öva komplicerade procedurer i en riskfri miljö, vilket förbättrar deras färdigheter och beredskap för faktiska kirurgier.

Tekniken har också potential för fjärrkirurgisk assistans, vilket möjliggör att experter över hela världen kan samarbeta och konsultera i realtid, en funktion som kan vara livsförändrande i områden med begränsad tillgång till specialiserade kirurger. För patienter kan AR vara ett verktyg för att bättre förstå deras medicinska tillstånd och den kirurgiska processen, eftersom det kan visualisera deras anatomi och de föreslagna ingreppen på ett lättbegripligt sätt. När AR-teknik blir mer tillgänglig och kostnadseffektiv är det troligt att den kommer att se en bredare användning och omvandla kirurgiska metoder globalt.

Denna tillväxt medför dock behovet av att ta itu med etiska, juridiska och datasekretessfrågor, för att säkerställa att fördelarna med augmented reality i kirurgi förverkligas ansvarsfullt och rättvist.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *