Med hjälp av mikrovågsteknik har forskare funnit nya medicinska möjligheter till innovationer inom både diagnostisk och behandling.

Diagnostik

Inom diagnostik används mikrovågsteknik främst för bildgivning. Mikrovågsavbildning är en icke-joniserande och kostnadseffektiv metod som har visat sig lovande vid upptäckt av bröstcancer och andra vävnadsavvikelser. Till skillnad från traditionella röntgen- eller datortomografi exponerar inte mikrovågsavbildning patienter för joniserande strålning, vilket gör det säkrare för upprepad användning.

Denna teknik fungerar genom att upptäcka skillnader i dielektriska egenskaper mellan friska och maligna vävnader. Eftersom cancervävnader absorberar och sprider mikrovågsenergi annorlunda än friska vävnader, kan mikrovågsavbildning identifiera riskområden, vilket hjälper med tidig upptäckt och diagnos av cancer.

Behandling

Terapeutiskt används mikrovågsteknik för ablation, särskilt vid behandling av cancer. Mikrovågsablation innebär att man använder elektromagnetiska vågor för att generera värme, som sedan appliceras för att förstöra cancerceller. Denna teknik är minimalt invasiv och kan rikta sig mot specifika områden, vilket minskar skadan på omgivande friska vävnader.

Mikrovågsablation är särskilt effektiv för att behandla tumörer i organ som lever och lungor. På grund av sin förmåga att snabbt värma upp vävnader kan mikrovågsablation behandla större områden mer enhetligt jämfört med andra tekniker som radiofrekvensablation. Denna aspekt av mikrovågstekniken ger en fördel vid behandling av vissa typer av cancer, och ger en riktad och mindre invasiv behandling.