Sista chansen att söka bidrag från utlysningen Kompetensförstärkning för småföretag

Den 30 november är sista dagen för att söka bidrag ur Medtech4Health-utlysningen Kompetensförstärkning för småföretag 2017. Den här utlysningen, som har löpt under hela året, riktar sig till svenska mikro-, små och medelstora företag (SME) som samverkar med andra parter inom vård och omsorg, akademi eller medicinteknisk industri. Syftet är att finansiera extern kompetens som det sökande företaget ska vara i stort behov av, men själva saknar. Denna kompetens ska vara viktig för att möjliggöra utvecklingen av en hållbar och fungerande produkt eller tjänst. Upp till 200 000 kr kan sökas per projekt och stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget. Pengarna ska gå till löner och andra löpande utgifter.

Läs mer om utlysningen här>>

GÖTEBORGSFÖRETAG FÅR BIDRAG FÖR ATT IMPLEMENTERA LEDNINGSSYSTEM

Några som tidigare i år sökte och beviljades bidrag är göteborgsföretaget Ten Medical Design AB (10MD).

10MD är ett medicintekniskt företag som har utvecklat och patenterat en unik strålskyddande textil – NAFT™ – som används för att skydda läkare och operationssköterskor mot den strålning som de i allt högre grad utsätts för i samband med patientundersökningar och operationer. NAFT är mer följsamt och ger därmed också bättre komfort jämfört med traditionella skyddskläder. Dessa egenskaper är särskilt betydelsefullt under avancerade kranskärlsingrepp som kan pågå i flera timmar. Att materialet i framtiden kan desinficeras och maskintvättas kan innebära minskad risk för infektioner. Tillsammans med en kanadensisk designer har 10MD redan producerat flera prototyper som testats med framgång på läkare och sköterskor.

Tidigare i år blev materialets strålskyddande egenskaper godkända efter tester av det välrenommerade strålningstestinstitutet Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Tyskland. Företagets första produkt har nyligen utvärderats av användare på Sahlgrenska Universitetssjukhus och Hallands sjukhus Halmstad. Du kan läsa mer om 10MD och deras skyddskläder på företagets hemsida (www.10md.se).

Petra Apell, grundare och affärsutvecklare på 10MD, vad tänker ni använda bidraget till?

-Vi beviljades 180 ooo SEK från Medtech4Health för att förbereda implementation av ledningssystem för att säkerställa att 10MD uppfyller ställda kvalitetskrav.

Vad betyder bidraget för er?

-Det krävs en viss typ av kompetens och färdigheter för att arbeta effektivt med kvalitet och regulatoriska frågor. Vi insåg tidigt att våra styrkor snarare är utveckling och marknad, så med Medtech4Healths bidrag får vi nu en möjlighet att ta in den kunskap vi själva inte besitter. Projektet löper under perioden oktober 2017 – april 2018, så vi arbetar nu med full fart framåt!